MissieNederland

"Ik ben erg trots op het resultaat, dat zonder dat ik het bij oplevering kon weten, een belangrijke rol zou spelen tijdens de coronacrisis."

  • 200+ Deelnemende gemeenten
  • 100+ Deelnemende organisaties
  • 10+ Jaar klant bij Procurios
1

Vernieuwd CRM en website

MissieNederland stapte in 2019 over naar een nieuwe oplossing speciaal voor fondsenwerving. Ook vernieuwde het zijn website.

2

Veerkrachtig en effectief

Niet lang na de overstap brak de coronacrisis uit. Doordat MissieNederland zijn zaken digitaal goed op orde had, kon het snel een voortrekkersrol nemen binnen zijn netwerk.

Hoe MissieNederland razendsnel kon schakelen tijdens de coronacrisis

Hoe zorg je dat je missiewerk voortzet tijdens een lockdown? Op deze vraag moest MissieNederland opeens razendsnel een antwoord vinden toen de coronacrisis in 2020 fysieke ontmoetingen onmogelijk maakte. Gelukkig had het zijn digitale basis goed op orde en kon daardoor snel worden geschakeld.

MissieNederland is een platform dat christelijke evangelische organisaties de mogelijkheid geeft om met elkaar in contact te treden om te delen in de missie van Jezus. Dit kunnen individuele gemeenten zijn, maar ook ledenorganisaties zoals christelijke politieke partijen of omroepverenigingen. Waar het om draait is de verbinding: het samen uitleven van de missie waarin je als geloofsgenoten deelt. De focus ligt daarbij op drie domeinen: samenwerking op de terreinen van kerk en samenleving, de wereldwijde missie (global missions) en volgende generaties. MissieNederland heeft 8 kerkgenootschappen, 111 organisaties, 228 gemeenten en 376 aangesloten individuen als deelnemers.

Jan Willem Janse, relatiemanager Kerk & Media bij MissieNederland, vertelt welke impact de coronapandemie had en heeft op de organisatie, en hoe slimme IT-oplossingen helpen om de missie toch in praktijk te brengen.

Een solide digitale basis

Net als andere Nederlandse christelijke goede doelen, overviel de coronacrisis MissieNederland en zijn leden. “Gelukkig hadden we de digitale middelen paraat om snel nieuwe initiatieven op touw te zetten”, vertelt Janse. “We maken inmiddels al ruim 10 jaar gebruik van het Procurios platform. Met dit online platform, waarvoor je in principe alleen maar een computer, een browser en een abonnement nodig hebt, beheren we onze relaties (CRM), handelen we donaties af en verzorgen we een groot deel van onze digitale promotie en communicatie. We kunnen vanuit één plek heel veel van onze dagelijkse werkzaamheden doen. En dat zonder dat we steeds hoeven te wisselen tussen verschillende programma’s. Daardoor hoeven we ook niet steeds informatie over relaties op verschillende plekken bij te houden: dat gebeurt allemaal in het platform.”

In november 2019 is MissieNederland overgestapt naar een nieuwe productoplossing van Procurios: /Fundraising. Dit pakket biedt alles wat een fondsenwervende organisatie nodig heeft, van donateursbeheer tot administratieve afhandeling van facturen en een breed scala aan middelen om de relatie met contacten te verdiepen. Voor MissieNederland ging deze overstap gepaard met het opnieuw inrichten van het CRM én de introductie van een nieuwe website. “We besloten om alles grondig aan te pakken en ook de website een flinke update te geven. Hier kregen we ook ondersteuning van Procurios bij. Ik ben erg trots op het resultaat, dat zonder dat ik het bij oplevering kon weten, een belangrijke rol zou spelen tijdens de coronacrisis. Al voor de crisis toonde de nieuwe website zijn waarde: we ontvingen veel meer donaties via de website dan voorheen, mede doordat het proces van doneren beter was ingericht.”

Alle data op één plek

"We kunnen vanuit één plek heel veel van onze dagelijkse werkzaamheden doen. We hoeven niet te wisselen tussen verschillende programma’s. Daardoor hoeven we ook geen gegevens over relaties op verschillende plekken bij te houden: dat gebeurt allemaal op één plek in het platform."

  • Taken vereenvoudigd
  • Gegevens van relaties centraal
  • Van website tot donaties en CRM: alles werkt samen

Binnen vijf dagen meer dan 100.000 gelovigen online betrokken 

Toen de coronapandemie in Nederland voet aan de grond kreeg, bleek MissieNederland een centrale rol in de (noodgedwongen) online geloofsbeleving te kunnen spelen. Janse: “Veel deelnemers wisten ons goed te vinden. Bij iedereen leefden dezelfde vragen. Die gingen vooral over alternatieve vormen van verbinding. Maar ook over saamhorigheid en de wens om gezamenlijk een mogelijkheid te bieden om het geloof te praktiseren in relatie tot de pandemie.” Het idee voor de Dag van Nationaal Gebed sloot daar goed bij aan.

MissieNederland nam samen met vier andere organisaties het voortouw. Janse: ¨Tussen idee en uitvoering zaten vijf dagen. Dat is heel kort voor een actie van deze omvang. We konden onze missie als dansvloer van de kerk echt waarmaken: we verbonden allerlei organisaties en individuen met elkaar. De noodzaak van een up to date CRM was daarbij onmiskenbaar. Doordat we waren overgestapt naar /Fundraising van Procurios, hadden we een uitstekende uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen in de organisatie van deze nationale gebedsdag. We konden onze website heel makkelijk en snel inzetten als promotie- en wervingskanaal. Het platform handelde moeiteloos de enorme groei van het aantal bezoekers van de website af. Als we dit project met Procurios niet hadden gedaan, hadden we nooit zo snel kunnen schakelen. In totaal namen meer dan 100.000 gelovigen deel aan het Nationale Gebed.”

Overzicht en betrokkenheid houden

Er zijn natuurlijk ook andere voordelen aan het Procurios platform. MissieNederland is niet voor niets al meer dan 10 jaar klant. Janse: "Wat prettig is, is dat de teams van Procurios goed bekend zijn met fondsenwervende organisaties. Mede daardoor komen er regelmatig handige nieuwe functies beschikbaar die het werk van fondsenwervers makkelijker maken. Alle interacties met donateurs zijn bijvoorbeeld direct zichtbaar op de relatiekaart, of het nou om een mailing gaat die gestuurd is of de facturatie van een maandelijkse donatie. Die integratie van data van relaties is zeer waardevol voor ons. Het CRM dat het hart vormt van het Procurios platform is heel krachtig en alle producten van Procurios die we gebruiken zijn in het CRM geïntegreerd. Het feit dat dit de standaard is bij Procurios - geen gedoe met losse koppelingen - gaf voor ons de doorslag om onze lange samenwerking met Procurios voort te zetten."

Foto Jan Willem Janse © Aron Bagel

Customer stories: Read more about the difference Procurios is making for our customers

Bernie Hermes at VUmc

/Fundraising is veel meer dan een CRM-systeem alleen. Elke week ontdekken we nieuwe mogelijkheden. /Fundraising kan veel en je hoeft relatief weinig te doen.

Profile picture of Bernie Hermes
Bernie Hermes manager vriendenprogramma at VUmc

Jan Willem Janse at

Als we dit project met Procurios niet hadden gedaan, hadden we nooit zo snel kunnen schakelen.

Profile picture of Jan Willem Janse
Jan Willem Janse Relatiemanager Kerk & Media at

Inge Pauwels at Solidagro

We werken nu sneller en efficiënter. We zamelen meer fondsen in en we kunnen gerichter onze donateurs aanspreken. We beleven veel voordelen aan het Procurios platform.

Profile picture of Inge Pauwels
Inge Pauwels educatief medewerker at Solidagro

Sign up to our newsletter

Enquête

In de afgelopen 20 jaar hebben we een hoop kennis en interessante verhalen opgedaan. Help ons die kennis en ervaring met je te delen.

Vul de enquête in